Tinh Màu

Tỷ lệ pha
  • Khách hàng có thể điều chỉnh màu sắc tùy theo nhu cầu.
Hướng dẫn sử dụng
  • Pha trực tiếp vào sơn lót hoặc sơn bóng và sơn lên sản phẩm.