Sơn NC

Quy trình

Bước 1: Sơn lót
Sơn lót Lacquer Eco V-25 Sanding Sealer

Sơn Lót Eco V-25 Sanding Sealer sáng, khô rất nhanh và có độ bám trên gỗ tương đối tốt. Sơn lót này có thể dùng được cho tất cả các loại gỗ, có thể pha ra nhiều màu sơn theo yêu cầu. Hàm lượng chất đóng rắn cao, dễ sử dụng.

Bước 2: Sơn phủ
Sơn phủ Lacquer Eco V-158-5 Flat Clear Độ bóng 5%

Sơn bóng Lacquer Eco V- 158-5 Flat Clear có độ bóng ổn định, hàm lượng chất đóng rắn cao, bề mặt đẹp, dễ sử dụng.