Sơn PU

Quy trình

Bước 1: Sơn lót
Lớp 1: Polyurex Eco V-1014 Yanidome Sealer S P

Sơn lót V-1014 Yanidome Sealer S P có chất lượng ổn định, độ đặc, độ cứng cao, khả năng bám dính tốt.

Lớp 2: Polyurex Eco V-1014 Yanidome Sealer D

Sơn lót V-1014 Yanidome Sealer D có hàm lượng chất đóng rắn cao, độ đặc cao và dễ sử dụng.

Bước 2: Sơn lót lớp trung gian
Lớp 1: Polyurex Eco V-222N Sanding Sealer P

Sơn lót V-222N Sanding Sealer P có chất lượng ổn định, độ đặc cao, dôi sơn, nhanh khô giúp lấp ghim gỗ nhanh.

Lớp 2: Polyurex Eco V-222N D

Chất đóng rắn của sơn lót V-222N D có hàm lượng chất đóng rắn cao, nhanh khô giúp bảo vệ bề mặt sơn tốt và giữ được lớp bảo vệ lâu dài cho bề mặt gỗ.

Bước 3: Sơn phủ
Lớp 1: Polyurex Eco V-NY–15 Flat Clear P Độ bóng 5%

Dòng sơn bóng V-NY–15 Flat Clear P có chất lượng ổn định giúp giữ nguyên vân gỗ và thớ gỗ tự nhiên, cách pha chế đơn giản, dễ thực hiện, màu sắc đẹp và đạt độ đồng đều cao.

Lớp 2: Polyurex Eco V-NY D

Chất đóng rắn của dòng sơn lót V-NY D có hàm lượng chất đóng rắn cao, đanh mặt sơn, nhanh khô giúp bảo vệ bề mặt sơn tốt và giữ được lớp bảo vệ lâu dài cho bề mặt gỗ.